Kamila Siewiera Kancelaria Notarialna
Godło
NOTARIUSZ
Kamila Siewiera
ul. Grabiszyńska 14/1
53-502 Wrocław
tel. kom.: 534 160 533
email: notariusz@jelcz.net
www.notariusz.jelcz.net
GODZINY PRACY:
• Poniedziałek: 9.00 - 17.00
• Od wtorku do piątku: 8.30 - 16.30
• inne terminy i godziny możliwe po   wcześniejszym uzgodnieniu
NUMER KONTA
09 1050 1575 1000 0091 4250 1007
NUMER KONTA DEPOZYTOWEGO
20 1050 1575 1000 0091 4250 1197
NIP
914-152-35-49
Kamila Siewiera Kancelaria Notarialna
Kancelaria Notarialna Kamila Siewiera, znajdująca się we Wrocławiu przy
ulicy Grabiszyńskiej 14/1, gwarantuje wszystkim Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, które należą do zakresu kompetencji notariuszy, zgodnie
z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie.

Kancelaria zapewnia fachowość, rzetelność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne i udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem, a także zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.