Kamila Siewiera Kancelaria Notarialna
Godło
NOTARIUSZ
Kamila Siewiera
ul. Grabiszyńska 14/1
53-502 Wrocław
tel. kom.: 534 160 533
email: notariusz@jelcz.net
www.notariusz.jelcz.net
GODZINY PRACY:
• Poniedziałek: 9.00 - 17.00
• Od wtorku do piątku: 8.30 - 16.30
• inne terminy i godziny możliwe po   wcześniejszym uzgodnieniu
NUMER KONTA
09 1050 1575 1000 0091 4250 1007
NUMER KONTA DEPOZYTOWEGO
20 1050 1575 1000 0091 4250 1197
NIP
914-152-35-49
Kamila Siewiera Kancelaria Notarialna
OPŁATY NOTARIALNE

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.
Są to przede wszystkim:
  • opłata sądowa,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn.
Pobrane opłaty i podatki notariusz przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy
o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacje i wyjaśnienia w sprawie czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.